Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"

 

Nawigacja

Wiadomości

O przedszkolu

Profil przedszkola

 

W „Zielonej Dolinie ” pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna kochająca pracę z dziećmi.

 • Pracę nauczycieli wspomagają zawsze uśmiechnięci pracownicy obsługi.

 • Panuje tutaj rodzinna atmosfera, której towarzyszy radość bycia razem.

 • Wychowankowie naszej placówki osiągają dobre rezultaty w szkole.

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na sprawdzonych i nowatorskich metodach pracy z małymi dziećmi.

 • Programem wychowania przedszkolnego wiodącym w naszej placówce jest : „Moje przedszkole”- wydawnictwa MAC

 • Dzieci z naszego przedszkola prezentują w środowisku swoje osiągnięcia uczestnicząc w konkursach plastycznych, ekologicznych, sportowych.

 • Na stałe w kalendarz uroczystości przedszkolnych wpisały się:

 • Pasowanie 6-latków

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Wigilia grupowa

 • Zabawa karnawałowa

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Powitanie wiosny

 • Pożegnanie 6-latków

 • Festyn: „Ziemia Radosna Planeta”

 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca

 • W przedszkolu odbywają się liczne przedstawienia teatralne.

   

  Zajęcia dodatkowe:

  • religia: 1 raz w tygodniu dzieci 5 i 6 letnie

  • j. angielski: 2 razy w tygodniu ( dzieci 3-6 letnie ) - odpłatnie

  • logorytmika: 2 razy w tygodniu ( dzieci 3-6 letnie ) - odpłatnie

  • kurs tańca :1 raz w tygodniu ( dzieci 3- 6 letnie) – odpłatnie

  • zajęcia z logopedą i pedagogiem 1 raz w tygodniu- bezpłatnie


  Przedszkole „ Zielona Dolina” współpracuje z:

  • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Żmigrodzie

  • Szkołą Podstawową w Żmigrodzie przy ulicy Batorego

  • Nadleśnictwem Żmigród

  • GOPS-em

  • Szkołą Tańca- „ Kijkowski”

  • Z panią Martą Jurecką- Nauka języków obcych


   

  Wizja

  Przedszkole promujące zdrowe życie w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym.  Misja

  Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

  Wspomagamy rozwój dziecka i rozwijamy jego zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

  Jesteśmy dla dzieci i ich rodziców. W swoich działaniach kierować się będziemy szeroko pojętym dobrem dziecka i jego wzrastaniem w atmosferze wzajemnej akceptacji.

  Chcemy, aby wychowanek naszego przedszkola był sprawny i posiadał wiedzę o zdrowym stylu życia, czuł się pewnie i bezpiecznie. Tolerował i akceptował innych.

  Bogaty wachlarz oferty edukacyjnej pomoże naszym wychowankom pełnić różne role i obowiązki w szkole. Sprawiamy, że czują się one kochane i akceptowane. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

  Szczególnie troszczymy się o zdrowie naszych wychowanków. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Cechuje nas dwupodmiotowość w kontaktach interpersonalnych.


   

  Wychowanek naszego przedszkola

  Wychowanek naszego przedszkola jest aktywny, sprawny, wesoły, otwarty na innych i twórczy.

  Nabywa wiedzę o bezpiecznym i zdrowym życiu, dba o higienę i kulturę osobistą.

  Rozumie i odczuwa potrzebę aktywnego przebywania na powietrzu.

  Umie dostrzec piękno otoczenia i chronić je. Wyposażony w umiejętności i wiadomości chętnie idzie do szkoły.


  Zna i akceptuje uniwersalne wartości społeczno- moralne i kulturowe takie jak: koleżeństwo, przyjaźń, dobro, zło, uczciwość, prawda, miłość, życzliwość, sprawiedliwość, wolność, pokój, itp.

  Lubi swój dom i kocha rodzinę, umie współdziałać z innymi, szanuje cudzą własność.

  Toleruje i akceptuje inność.


   

   Przedszkole „Zielona Dolina” 
   Jest  przedszkolem 8-oddziałowym.
   Przyjmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
   Grupy wiekowe 3,4,5,6-letnie (25 dzieci w grupie)


   

  Posiłki:

  • śniadanie o godz. 900 -6-latki

               o godz. 1000 – pozostałe grupy

  • drugie śnaidanie o godz. 1100 – 6-latki

  • obiad o godz. 1245